شرکت راه وساختمانی سهند بارو (سهامی خاص) با هدف انجام پروژه های عمرانی در سطح کشور در تاریخ ۷۴/۱۲/۸ تحت شماره ۵۸۹ دراداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خوی به ثبت رسیده است.
موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه از قرار ذیل می باشد :
(پیمانکاری ، تهیه و اجرای طرح و نظارت در کلیه کارهای ساختمانی و راهسازی ، خانه سازی ، شهرک سازی ، مخازن آب ، زهکشی و آبیاری ، تأسیسات و تجهیزات و خدمات)